O kolonistech v exulantské kolonii Friedrichův Hradec v pruském Slezsku

2017, Edita Štěříková
280 CZK
252 CZK

cena je vč. DPH 0% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 256

O historii exulantské kolonie Friedrichův Hradec (založené v roce 1752 v krašejovském lese) už historička Edita Štěříková v různých souvislostech psala, např. v dnes již rozebrané monografii Pozváni do Slezska. Podnětem ke vzniku této drobnější monografie bylo zpřístupnění starších pozemkových knih Friedrichova Hradce. Tyto knihy jsou i zajímavým pramenem genealogickým a umožňují nám o něco bližší pohledy do života exulantské obce po stránce hospodářské a demografické, především však vhledy do života hradeckých hospodářů.   Prom. hist. Edita Štěříková (*1937), PhDr., emeritní archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské, vědecká pracovnice dlouhodobě se zabývající problematikou českého evangelického exilu. Mezi její publikované odborné práce patří např. Země otců (1995), Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (1999), Pozváni do Slezska (2001), Zelów (Česká exulantská obec v Polsku) (2002), Stručně o pobělohorských exulantech (2005), Jak potůček v jezeře (2009), Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století (2014), Více sluší poslouchati Boha než lidí (2015). Napsala rovněž novelu Exulantský kazatel (2007).
Parametr Hodnota
Počet stran 256
Rok vydání 2017
Autor Edita Štěříková