Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

2013, Jindra, P.; Ottová, M. ed. /Arbor vitae, Západočeská galerie/
1 990 CZK
1 632 CZK

cena je vč. DPH 10% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 496

Tato výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách.Velice bohatá umělecká kultura oblasti povodí Úhlavy a horního toku Otavy dosáhla vrcholu na přelomu 15. a 16. století v objednávkách Půty Švihovského z Rýzmberka a Zdeňka Lva z Rožmitálu a zejména v sochařské tvorbě vynikajícího anonyma nazývaného Mistr Zvíkovského Oplakávání. Kniha vznikla díky novému rozsáhlému a soustředěnému uměleckohistorickému i archivnímu výzkumu. Objevuje se zde reprezentativní výběr založený na výkladových koncepcích jednotlivých zúčastněných badatelů, umělecké kvalitě a zajímavosti artefaktů z dalších hledisek. Kontextuální pohled vychází zejména z metod kulturněhistorických s důrazem na sledování objednavatelské činnosti zdejší šlechty a měšťanských elit. V intencích dnes dostupných nástrojů studia vizuální kultury středověku jsou tyto metody kombinovány s analýzou stylu, ikonografie a funkce, která z velké části náleží do sféry náboženské. Kniha koncipovaná a redigovaná odborníky z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a ze Západočeské galerie v Plzni zahrnuje studie k historickému a kulturnímu vývoji, uměleckohistorické studie a katalog, zpracovávající nejvýznamnější díla architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla, a rovněž několik exkurzů, které se napříč uměleckými druhy zaměřují na funkci, ikonografii nebo problematiku autorství a dílenského provozu.Publikace je doplněna podrobnou bibliografií, jmenným a místním rejstříkem a uzavřena anglickým resumé.
Parametr Hodnota
Počet stran 496
Rok vydání 2013
Autor Jindra, P.; Ottová, M. ed. /Arbor vitae, Západočeská galerie/