Uprostřed Koruny české: Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550

978-80-88283-54-6, 2024, Mezihoráková, K.; Dáňová, H.; Hlobil, I.; Prix, D.
2 900 CZK
2 465 CZK

cena je vč. DPH 0% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 2702
ISBN: 978-80-88283-54-6
Nakladatelství: Artefactum

Rozsáhlá třídílná publikace poskytuje komplexní pohled na vývoj výtvarné kultury středověku a rané renesance v regionu východních Čech v letech 1200 až 1550. Umění tohoto regionu je v takovém rozsahu zkoumáno vůbec poprvé a na vzniku publikace se podílelo téměř šest desítek autorů, odborníků na danou problematiku. První díl obsahuje syntetické studie zaměřené na klíčová témata nejen z oblasti výtvarného umění zahrnujícího malířství, sochařství či umělecké řemeslo, ale také podnětné příspěvky z oborů historie, geografie, archeologie, architektury a urbanismu. Následující dva svazky katalogové části podrobně představují jednotlivá umělecká díla v rámci jejich historických a umělecko-historických souvislostí. Publikace neopomíjí ani středoevropský kontext, který je v tomto případě zaměřen zejména na Kladsko, ve sledovaném období součást českého království. Tří svazková publikace je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.

Parametr Hodnota
Počet stran 2702
ISBN 978-80-88283-54-6
Rok vydání 2024
Nakladatelství Artefactum
Autor Mezihoráková, K.; Dáňová, H.; Hlobil, I.; Prix, D.