Čítanka židovsko - křesťanského dialogu

2003, Helen P. Fryová
298 CZK
149 CZK

cena je vč. DPH 0% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 296
Překladatel: Kolmačka, Kubrichtová, Matulík, Ondráček, Sláma, Škeříková
Nakladatelství: Nakladatelství Kalich
Christian - Jewish Dialogue: A Reader

Aktuální překlad britské edice uvádí do klíčových témat a trendů židovsko-křesťanského dialogu posledních padesáti let. Mezi publikacemi zabývajícími se dialogem představitelů křesťanství a judaismu zaujímá tato kniha výjimečné místo: není totiž jen kompilací různých názorů, ale otevírá prostor pro skutečný dialog, přičemž prostředkuje i názorovou rozmanitost, panující uvnitř obou náboženství. Propojuje tak významné texty židovských a křesťanských autorů širokého teologického spektra (Židů ortodoxních, reformních i liberálních, křesťanů katolických, evangelických i pravoslavných). Čítanka je uspořádána do tematických kapitol věnovaných nejpalčivějším otázkám křesťansko-židovských vztahů. Editorka dává slovo autorům, jako jsou Hans Küng, Pinchas Lapide, Karl Rahner, Emil Fackenheim, Marcus Braybrooke, Franz. Rosenzweig, Elie Wiesel, Jan Pavel II., Rosemary Radford Ruetherová, Richard Rubenstein, Jonathan Sacks a další.
Parametr Hodnota
Počet stran 296
Nakladatelství Nakladatelství Kalich
Překladatel Kolmačka, Kubrichtová, Matulík, Ondráček, Sláma, Škeříková
Rok vydání 2003
Autor Helen P. Fryová
Ukázka Rozhovor mezi Židy a křesťany, který začal seriózně teprve po druhé světové válce, je jedním z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách našich dvou náboženství. Rabín Chajim ze Sensu kdysi vyprávěl příběh muže, který se ztratil v lese. Několik dní bloudil a nemohl najít cestu ven. Nakonec uslyšel nějaký zvuk, vzhlédl a viděl, jak k němu kdosi přichází. Konečně mi někdo ukáže cestu, pomyslel si. Ale neznámý mu řekl: "Nemysli si, že znám cestu, i já jsem se ztratil. Mohu ti říct jediné: Nedávej se pěšinou, odkud jsem přišel já, protože ta vede také zpátky do lesa. Pojďme teď hledat novou cestu spolu." O to se Židé a křesťané pokoušejí posledních padesát let. Neznáme předem směr, ale hledáme novou cestu společně. Antologie Helen Fryové shromažďuje některé výsledky tohoto hledání. Slyšíme v ní hlasy Židů i křesťanů, kteří se zamýšlejí nad nejhlubšími články své víry. Nad Bohem a jeho přítomností ve světě, nad vykoupením či spásou, nad posvátnými texty našich tradic i nad tím, jak mají být vykládány, a nad naší vlastní úlohou božích svědků. Společně uvažují o důsledcích antisemitismu a holokaustu, o současných problémech, jako jsou role žen v náboženském životě a otázka, zda jsou Židé a křesťané povoláni k tomu, aby ve světském životě jednali společně či odděleně. (z předmluvy dr. Jonathana Sackse)