Druhý list Petrův (Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně)

Jiří Otter, 2012
90 CZK
72 CZK

cena je vč. DPH 10% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 80
Nakladatelství: Nakladatelství Kalich

Nevelký spisek 2 Pt je adresován křesťanským společenstvím v římské provincii Malá Asie a tradicí je připsán Ježíšovu učedníkovi Petrovi. Autor výkladu dovozuje, že „Petrem“ mohl být i petrovský učitel a tlumočník Petrova poslání. Hlavním tématem petrovského listu je druhý příchod Kristův jako radikální vlom Božího království do našeho světa, kdy „rozbřeskne se den a jitřenka vzejde v srdcích věřících“. Křesťan se na něj má připravit ctnostným životem naplněným účinnými skutky. Autorův výklad 2 Pt je pozoruhodný mj. tím, že v něm doplňuje a reviduje pochopení Kralické bible, Českého ekumenického překladu, ale i Bible 21. století a Bible jeruzalémské. Dílko je podloženo bohatou odbornou literaturou. Vstupní slovo napsal prof. Petr Pokorný, předmluvu prof. Milan Balabán.
Parametr Hodnota
Počet stran 80
Rok vydání 2012
Nakladatelství Nakladatelství Kalich
Autor Jiří Otter