Jan-Ježíš dává život nové generaci

2023, Paulien, J.
350 CZK
298 CZK

cena je vč. DPH 0% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 268
Nakladatelství: Advent-Orion

Mezi všemi Kristovými učedníky se Jan jeví jako ten, jehož odezva na lásku a hluboká Ježíšova poselství byla nejplnější. Není proto překvapivé, že i v naší době mnozí reagují nejsilněji právě na Janovu zprávu o Kristově životě.Janovo evangelium Ježíše představuje tak, jak jej Jan poznal: jako přístupného, a přitom všemohoucího. Jako Stvořitele vedeného nevýslovnou láskou k tomu, aby vydal svůj život pro záchranu všech. A jak nám Jan vysvětluje, právě toto vydání života bylo vrcholem, ke kterému Ježíšova přechodná pozemská pouť směřovala.Jan se stal posledním žijícím apoštolem. Své evangelium psal s vědomím, že až sám odejde, zůstane nová generace věřících bez živého propojení na Mistra. Jon Paulien tvrdí, že účelem čtvrtého evangelia bylo přesvědčit novou generaci křesťanů o tom, že nepřítomnost apoštola nebude žádnou překážkou pro jejich křesťanskou zkušenost. Paulien nám pomáhá vidět tento záměr jako klíč k vysvětlení a hlubšímu pochopení Janova evangelia.Dr. JON PAULIEN byl profesorem interpretace Nového zákona na teologickém semináři adventistů sedmého dne na Andrews University, kde strávil více než dvě desetiletí. V roce 2007 se stal děkanem School of Religion na Loma Linda University v Kalifornii. Tuto funkci zastával do roku 2019. Napsal přes 20 knih a více než sto článků, odborných prací a dalších publikací.

Parametr Hodnota
Počet stran 268
Nakladatelství Advent-Orion
Autor Paulien, J.
Rok vydání 2023