Jonáš (převyprávění biblického příběhu)

2007, Klaas Smelik
160 CZK
110 CZK

cena je vč. DPH 0% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 76
Překladatel: Martin Horák
Nakladatelství: Nakladatelství Kalich
Jona

O Jonášovi se obecně soudí, že to byl prorok, jehož pohltila velryba. Biblí poučený čtenář ví, že Jonáš i velryba měli své poslání. A čtenář Smelikova humorného převyprávění, určeného dětem, se dozví, nakolik byla velryba vlastně ponorkou a v čem všem mohl být vzteklý prorok namočen. Vychází ve velkém kvartovém formátu. Ilustrace akad. malíře Pavla Beneše dodávají svou mistrnou zkratkou příběhu zemitost a aktuálnost. Klaas A.D. Smelik (1950) vystudoval teologii, semitské jazyky, archeologii a starověké dějiny v Amsterdamu, Leidenu a Utrechtu. Přednášel na univerzitách v Amsterdamu a Utrechtu, působil jako profesor Starého zákona na evangelické fakultě v Bruselu a od roku 2005 je profesorem hebrejských a židovských studií na univerzitě v Gentu. Napsal více než 30 knih, včetně převyprávěných biblických příběhů pro děti a tří detektivních románů. Jeho práce vyšly tiskem holandsky, anglicky, italsky a nyní i česky.
Parametr Hodnota
Počet stran 76
Rok vydání 2007
Překladatel Martin Horák
Ukázka 4. Jak se prorok dostane přes palubu Jonáš toho už ve svém životě viděl a slyšel hodně. Dobře si všiml, že lidé k sobě umějí být jednou přátelští a laskaví, a jindy zase velice suroví a sprostí. Zvlášť když je válka, jsou lidé schopni dělat strašné věci, jako by na lidském životě nezáleželo. Jonáš to věděl a snažil se s tím žít. Ale jednoho rána toho na něj bylo už příliš. V trafice si koupil Ninivské listy, což byly nejčtenější asyrské noviny. Tenhle zahraniční plátek byl k dostání i v Izraeli. Vždycky se to v něm hemžilo vychloubačnými zprávami o drtivých vítězstvích, kterých zase někde dosáhly asyrské jednotky. Jonáš se pustil do čtení pod fíkovníkem na nádvoří královského paláce. "Jakože živ je Hospodin," vykřikl rozčileně, "copak to nikdy neskončí?!" Král Jarobeám byl právě na ranní procházce a uslyšel, jak Jonáš nadává a zuří. Pospíšil k němu. "Co se děje, Jonáši?" ptal se. "Co se děje, Výsosti? Poslechněte si sám, co tady stojí: 'Jeho Výsost Osnappar, král asyrský, dává ze svého paláce v Ninive na vědomí: Při svém třetím tažení vyrazil jsem směrem na západ, do Sýrie. Se svými nepřemožitelnými jednotkami jsem překročil řeku Eufrat. Bil jsem své protivníky a rozdrtil je. Pobil jsem všechny. Zahubil jsem 27 000 vojáků nepřítele. Dobyl jsem jejich města a zpustošil je, jako by se nad Sýrií přehnala vichřice. Nic nezůstalo ušetřeno. Své nepřátele jsem nechal nabodat na kůly. Získal jsem nesmírnou válečnou kořist a bezpečně se zase vrátil do Ninive, abych bohu Ašurovi podal zprávu o svých mnohých vítězstvích.' A tak dále a tak dále… No není to odporné?" "Ano, asyrský král Osnappar si u našich sousedů pořádně zahospodařil. Ještě štěstí, že nás tentokrát vynechal." "Ale takhle už to přece dál nejde, Výsosti. Asyřané plundrují celý svět a každého, kdo se jim postaví na odpor, zamordují." "A co proti tomu chceš, Jonáši, dělat? Asyřané mají navrch nad námi všemi. Kdo je dokáže zastavit?" "Navíc," vedl si svou Jonáš, "jsou na své zločiny ještě pyšní. Tady, čtěte: 'Všude na světě žijí lidé v hrůze před leskem velkého boha Ašura a před leskem našeho milovaného panovníka.' Myslí si, že vším tím vražděním dělají svému bohu radost." "Přece nebudou psát, že je jim to líto, ne?" zkoušel to ještě Jarobeám. "Asyřanům není líto ničeho. Jsou to bezohlední zabijáci. Jednou ale budou za všechny své zločiny potrestáni. Z Ninive nezůstane kámen na kameni a národy pak budou žít v míru." "To musíš vědět ty, Jonáši, jsi koneckonců prorok. Jen by mě zajímalo, jestli se toho ještě dožiju," dodal král a pokračoval v procházce.
Autor Klaas Smelik
Nakladatelství Nakladatelství Kalich
Výtvarník Pavel Beneš