Kralický Nový zákon z roku 1601-Vrchol biblické práce v jednotě bratrské

2023, Dittmann, R.
490 CZK
417 CZK

cena je vč. DPH 0% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 520
Nakladatelství: ČBS

Obdivuhodná produkce překladových verzí Písma svatého v předbělohorské jednotě bratrské dosáhlav době kulminující humanistické epochy svého vrcholu. Podrobně komentovaný Nový zákon vytiskli bratří dvakrát, jednak jako poslední díl Kralické bible šestidílné v roce 1593–1594, jednak jako upravené a rozšířené vydání v roce 1601. Právě tento „nově přehlédnutý“ Nový zákon z počátku 17. století byl zamýšlen jako náhrada znění z let 1593–1594 a v této funkci jej vskutku nezřídka nacházíme v dochovaných kompletech. Kolektivní monografie se pokouší, poprvé v dějinách českého vědeckého úsilí, o komplexní zhodnocení tohoto výjimečného tisku, a to v širokém kontextu dobové zahraniční i domácí humanistické biblistické produkce a reformační teologie. Dobu, do které je dílo zasazeno, přibližuje z badatelských perspektiv různých vědních oborů, zejména historie, knihovědy, dějin čtenářské recepce, jazykovědné bohemistiky, novozákonní biblistiky a teologie.

Parametr Hodnota
Počet stran 520
Nakladatelství ČBS
Autor Dittmann, R.
Rok vydání 2023