Pro smrt uděláno: živé rozhovory o posledních věcech, cca 350 stran, vyjde na podzim 2021.

Michal Plzák a Lucie Vopálenská (eds.)
0 CZK

cena je vč. DPH 10%

Dostupnost: nedostupné

Projekt na HitHit: https://www.hithit.com/cs/project/10097/vydani-knihy-pro-smrt-udelano

Projekt na HitHit zde

Knížek na téma smrti se v poslední době objevilo na trhu několik, nejen vlivem současné covidové krize. Patří k nim například kniha Jiřiny Šiklové Vyhoštěná smrt, Průvodce smrtelníka od Ondřeje Nezbedy, knížky Martiny Špinkové a řada dalších.

Kniha, kterou pro Kalich připravili Michal Plzák a Lucie Vopálenská, se k těmto publikacím řadí tématem, rozhodně ne však zpracováním a vyústěním: nechce být akademickým pojednáním, ani jen užitečnou, instruktážní příručkou, i když tyto parametry obsahuje také. Z rozhovorů s řadou známých i méně známých osobností vyplývá, jak rozmanité podoby bere na sebe vědomí smrti a obavy z ní, a rovněž i samo mluvení o tomto intimním a obtížném tématu. Všeobecně se dnes předpokládá, že je to téma tabuizované, vytěsňované, ale z rozhovorů vyplývá, že to tak úplně není. Větší obtíž může představovat nacházení způsobu, jak téma „lidsky“ a otevřeně v rozmluvě pojednat. Jedním z účelů knihy je inspirovat k větší otevřenosti v otázkách lidské konečnosti, samoty, utrpení, lidské důstojnosti a vyrovnávání se s neznámým. V tom je i pedagogický přínos publikace.

Některé otázky jsou až brutálně přímé a konkrétní, ale zpracování nikdy nesklouzne na rovinu senzace či bulváru. Otevřená, přátelská atmosféra rozhovorů „o posledních věcech člověka“ čtenáře překvapí.

Pozvání k nesnadnému tématu přijali Ivan Havel, Stanislav Komárek, Julius Mlčoch, Iva Holmerová, Jana Šeblová, Věra Nováková Brázdová, Karel Schwarzenberg, Radkin Honzák, Zdeněk Lhotský, Karol Sidon, Václav Malý, Miloš Rejchrt, Marie Mandlerová, Dana Němcová, Martina Špinková, Jan Spálený, Miroslav Petříček a další.

Cca 350 stran, vyjde na podzim 2021.

Parametr Hodnota
Autor Michal Plzák a Lucie Vopálenská (eds.)