Saint-Exupéry

2002, Eric Deschodt
396 CZK
100 CZK

cena je vč. DPH 10% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: skladem

Počet stran: 440
Překladatel: Anna Hánová
Nakladatelství: Nakladatelství Kalich
Saint-Exupéry

Podmanivě napsaná biografie se řadí k těm nejlepším, jež byly o tomto slavném letci a citlivém vizionáři napsány. Bez velkých slov a falešného vciťování je čtenář vtažen do Saint-Exupéryho blízkosti, sleduje nadšení z létání, vztahy k ženám a přátelům, prožívá rozpaky těch, kteří už Saint-Exupérymu nechtějí dovolit létat, i jeho úzkosti nad současností. Ctností je učit děti číst. Nechat se zabít jako prostý tesař, píše v jednom z dopisů, než vzlétl naposledy.
Parametr Hodnota
Počet stran 440
Rok vydání 2002
Překladatel Anna Hánová
Ukázka Končí září. Hitler si dělá hlasité nároky na Sudety, přijde Mnichov, zanedlouho bude mít celé Československo. Daladier je nesmírně udiven, s jakým jásotem ho doma vítají; ještě nikdy se mu nedostalo takových ovací jako nyní, když hodil přes palubu stát, u jehož zrodu Francie stála a s nímž byla svázaná všemi možnými typy smluv, uzavřených na důkaz dokonalého přátelství. Všechno, co ve Francii přemýšlí, se ze všech sil snaží vyřešit otázku, kterou opuštění spřáteleného státu vyvolalo: Ustoupili jsme v zájmu míru - válka tedy nebude? Paris-Soir žádá Saint-Exupéryho, aby popsal svoje vlastní pocity z krize. Napíše tři články, čímž se mu jeho dluh vůči těmto novinám zmenší ze sedmi na čtyři. Vyjdou 2., 3. a 4. října pod souhrnným titulkem Mír, nebo válka? První z nich nese název Kdo jsi, válečníku? Položí tak otázku, na niž se nám nedostane odpovědi. Vysvětlení onoho všeobecného tísnivého dotazu v textu chybí. Kdo to je válečník, se nedozvíme. Z článku vysvítá, že je autor vnitřně rozpolcen různými protikladnými úvahami, jež všechny vyplývají z následujícího dvojsečného tvrzení: Válka kvůli Praze by snad byla zachránila přátelství, obětovala by však člověka... Podivné zvažování. Dnes, kdy už skoro čtyřicet let víme, že Saint-Exupéry v tehdy již nevyhnutelné válce zahynul, se nám zdá proti zdravému rozumu, že by takové rozlišování mezi přátelstvím a člověkem mohlo v říjnu 1938 vzejít z jeho pera. Čím je člověk bez přátelství? Jak je možné jedno od druhého oddělit? Jaký zmatek musel tehdy panovat, že si autor tolika úchvatných stránek o bratrství nedovolil toho dne do Paris-Soir napsat, že opuštěním národa, jemuž jsme pomáhali na svět, obětujeme člověka i přátelství najednou a že oběti v Praze nejsou o nic méně lidmi než Francouzi, kteří tak tleskají Daladierovi a přitom ani nevědí, jak vážně jsou teď oslabeni. Když se nám zdálo, že je ohrožen mír, najednou jsme se styděli za válku. A když se zdálo, že jsme války ušetřeni, styděli jsme se za mír, napsal Saint-Exupéry. Copak necítí, že se tu nejedná o skutečnou rovnováhu? Ten stud přece nebyl v obou případech stejný. Jelikož není schopen tento rozpor vyřešit, uchyluje se k požadavku nové řeči, založené na nových pojmech. Všechny potíže lidstva, tvrdí v článku, pocházejí z toho, že si lidé nerozumějí, a proto je nutno vybudovat nové porozumění... To by na to ovšem muselo být dost času. Německé oddíly vstoupí do Prahy a němečtí intelektuálové zdokonalují novou teorii o nadřazenosti jejich rasy. … Z těchto tří článků vychází Saint-Exupéry jako člověk, který je zvláštním způsobem neschopen někoho odsoudit. Zvláštním, bohužel. Proč takoví nejsou také jiní? Pro něho je nevinnost trvalým stavem lidského rodu. Krásné výzvy. Z těch čtyřiceti milionů lidí, kteří začali ve válce o rok později umírat, i z těch, co ji přežili, je možná neslyšeli všichni, ale pro všechny to byly výzvy marné. Marnost výzev nezavrhuje jejich autora. Moralistů jsou v literatuře celé zástupy. Nic jiného v ní ani nenajdeme, ale skoro všechno to jsou samí škarohlídi; úzkostí naplněný Saint-Exupéry má ve srovnání s mnoha svými kolegy jednu obrovskou přednost: on ví, že zlo člověka činí nešťastným.
Autor Eric Deschodt
Nakladatelství Nakladatelství Kalich
Výtvarník Viktor Karlík