Ve víře žít, ve víře slavit

2007, Helmut Hanisch
190 CZK
152 CZK

cena je vč. DPH 0% Zobrazená cena je po slevě

Dostupnost: nedostupné

Počet stran: 104
Nakladatelství: Nakladatelství Kalich
Překladatel: Monika Žárská
Voneinander wissen, miteinander feiern

Výpravná, čtyřbarevná knížka velkého formátu je určena pro katechetickou práci ve sborech i v rodinách. Je to první mezinárodní dílo tohoto druhu, nebo ť ji připravili pedagogové a faráři z České republiky, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska pro paralelní vydání v jazycích všech uvedených zemí. Česká jazyková verze jejich řadu zahajuje. V devíti kapitolách se slovem i obrazem zabývá hlavními obdobími církevního roku, jako jsou advent a vánoce, pašije, velikonoce, svatodušní svátky atd., a přináší tak základní informace o věrouce i životě křes ťanských církví. Zabývá se dobovým pozadím svátků, jejich základním obsahem i současnou praxí jejich svěcení v konkrétních církvích či sborech. Dotýká se tak historie církve, jejího liturgického i profánního života a odkazuje ke společnému základu, k Ježíši Kristu. Kromě věcných informací přináší i praktické rady, jak se daným tématem zabývat, zahrnuje společné písně a modlitby. žánrové rozmanitosti textů odpovídá i výtvarné zpracování: barevné kresby, reprodukce obrazů, výtvarné symboly, grafická znázornění jsou neméně výmluvným sdělovacím prostředkem jako sám text.
Parametr Hodnota
Počet stran 104
Nakladatelství Nakladatelství Kalich
Překladatel Monika Žárská
Rok vydání 2007
Autor Helmut Hanisch